Press

‘Achter de microfoon met Eefje’

Door haar open en benaderbare karakter, met haar vriendelijksprekende ogen die je direct doorgronden, haar heerlijke lach,gecombineerd met haar krachtig sprankelende stem had ze eigenlijkalles kunnen worden. Eefje koos uiteindelijk om zich als zangeresbij de formatie Broadway aan te sluiten, zich daarnaast als solozangeres te ontplooien en om zich als kunstenares door te ontwikkelen.   Ze schildert grote doeken, voornamelijk portretten vanmensen en dieren en geeft daar ook workshops in. Maar de in 1981geboren creatieveling Eefje van Moorsel Polman werd bovenal iemandmet een persoonlijkheid om trots op te zijn. Kortom; een mooimens.

”Ik heb de energie en creativiteit van mijn moeder, van mijnvader het talent”

”De muziek loopt mijn hele leven al parallel met mijnopvoeding. Volgens mijn vader en moeder zong ik eerder dan ikpraatte. Mijn ouders zijn erg creatief en dat neem je automatischmee. Maar waar ik ook dankbaar voor ben is dat ik hun socialekanten heb overgenomen. Misschien word ik daardoor wel aangetrokkentot pure kunst maar ook tot pure mensen.

 ”Afgunst en vooroordelen, daar zit mijn grootsteirritatie”

Mensen denken dat de dingen maar vanzelf gaan, maar je moet erecht verrekt veel voor doen. Ik heb het geluk dat ik kan zingen,maar dan nóg studeer ik me rot om het er allemaal in te krijgen.Daarnaast zul je als artiest je lichaam strikt op orde moetenhouden. Dat vergeten veel mensen, maar ook dát komt nietvanzelf.  Afgunst en vooroordelen, daar zit mijn grootsteirritatie. Afgunstige mensen, daar loop ik graag omheen. Ik gunoprecht iedereen het beste, en zie niet in waarom je een andermens, die zijn stinkende best doet, minder zougunnen.

 ”Slapen na een optreden? Kom nou, dan begin ik pas!

Wanneer ik thuis kom moet mijn hoofd leeg en wil ik twee dingen: Heerlijk ´s nachts op Facebook met collegae of onderuit voorde TV. Ik ben gek op series als ‘beste singer-songwriter vanNederland’, maar vind het ook heerlijk om in mijn eentje tesnotteren voor dat ding bij bijvoorbeeld ‘Spoorloos’. Ik laat dande avond even bezinken en mag daarbij graag wat eten, maakt nietuit wat: ik werk alles naar binnen wat los en vast zit. Bovendienkan ik ´s nachts ook heel goed naar muziek luisteren. Geef mijCarrie Underwooden ik word geraakt, en…ik luister ik naar ´I won´tlet go´ van Rascal Flatts.Dan heb je mij nog steeds, blijft eenpakkend nummer.

´´Mijn droom ligt om ooit iets in Nashville op te mogennemen´´

Ik heb iets met country muziek. Mijn droom is dan ook om ooit eens naar Nashville te gaan om mezelf te laten inspireren. Het mooiste zou zijn om daar wat van mijn eigen nummers op te nemen. Ik ben erg ambitieus, vind dat ik mezelf moet doorontwikkelen enwanneer ik een nummer of 12 bij elkaar heb ga ik de stap zeker maken om een album uit te brengen.

”Ik reis graag, snuif graag culturen op en gebruik dat om doorte groeien”

Reizen is wel mijn ding, wil nog veel van de wereld zien. Datkomt ook nog wel, maar vooralsnog is Griekenland een heerlijkevakantiebestemming maar spant Italië qua combinatie ‘mode enculinair’ de kroon. Zoals gezegd staat Amerika bovenaan mijnlijstje.

”Ik kan nog steeds steeds de slappe lach krijgen wanneer ik mehet gezicht van de danseres herinner”

Ik heb zes jaar in een diner-theater show gewerkt en daar heb ikleuke momenten beleefd, maar wanneer ik er dan één mag noemen: zo’nmoment was de goochelact in die show waar de danseres door eenillusionist in drieën werd gezaagd. De kist stond echter niet goeden die moesten we draaien, dat ging verkeerd en in de meestmoeilijke houding die een mens kan aannemen stortte ze met kist enal voorover. Het publiek schrok en wij niet minder, maar de slappelach kan ik er nog steeds van krijgen wanneer ik me dat gezicht vande danseres herinner.

Ook bij Broadway heb ik al veel leuke momenten beleefd. Ik klomeens in een bomvolle feesttent op de shouders van een boom van eenkerel en die liep naar het midden van de tent zodat ik op zijnschouders mijn nummer kon zingen. Toen mijn nummer klaar was en ikme nog steeds in het midden van de dansvloer bevond sprong Frankdaar even snel op in door na dat nummer ‘liquido’ in te zetten enje raadt het al: ik werd kletsnat gegooid. Geloof me, dan denk jewel na voor je zoiets een volgende keer wil ondernemen.

”Bij Broadway kan ik veel vlieguren maken en doorontwikkelen,dat heb ik nodig”

Broadway is voor mij een goede uitlaadklep en een opstap ommezelf te ontwikkelen. Fijne collega’s, goede muziek, talentvollemuzikanten en vooral veel lol. Hier kan ik veel vlieguren maken endoorontwikkelen. In combinatie met mijn rol als moeder, hetschrijven van eigen songs en het maken van kunst kun je gerustzeggen dat ik een mooi leven heb”.